อาหารอันตรายที่ลูกเล็กห้ามกิน

อาหารอันตรายที่ลูกเล็กห้ามกิน

การให้ทารกกินอาหารขึ้นอยู่กับอายุของเด็กและสุขภาพทั่วไป ดังนั้น คำแนะนำเกี่ยวกับการให้เด็กกินอาหารจะต้องเป็นไปตามอายุและสภาพร่างกายของเด็ก เนื่องจากมีอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กนั่นเอง 

 1. อาหารที่เป็นอันตราย
  อาหารที่เป็นอันตรายอาจทำให้ทารกเป็นพิษหรือมีอาการแพ้ทางอาหาร เช่น อาหารทะเลสด เนื้อสัตว์สด เนื้อปลาดิบ เป็นต้น
 2. อาหารที่มีโอกาสเป็นเชื้อโรค
  ทารกอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่สด เช่น อาหารที่ผ่านการหมักไม่สม่ำเสมอ อาหารที่ถูกเก็บเกี่ยวจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาด เป็นต้น
 3. อาหารที่ไม่เหมาะสมกับอายุ
  ทารกอาจไม่สามารถย่อยสลายและดูดซึมอาหารบางชนิดได้ ดังนั้น อาหารเหล่านี้ไม่เหมาะสมสำหรับทารก เช่น ผลไม้และผักที่มีเนื้อให้เคี้ยวเป็นเนื้อเยื่อหรือใยอาหารที่ยากต่อการย่อยสลาย เครื่องเทศหรือส่วนผสมอื่นที่มีรสเค็มเกินไป
 1. อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลหรือรสเผ็ด
  อาหารที่มีน้ำตาลสูงอาจทำให้ทารกมีน้ำหนักเกิน และเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ อาหารที่มีรสเผ็ดที่ทำให้ทารกมีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ
 2. อาหารที่มีสารเคมี
  อาหารที่มีสารเคมีเยอะอาจเป็นอันตรายต่อทารก เช่น อาหารที่มีสารกันบูด เชื้อรา สารปรับปรุงรส และสารกันเสีย เป็นต้น
 3. อาหารที่ทำให้ทารกแพ้
  ทารกอาจมีอาการแพ้ต่ออาหารบางชนิด เช่น นมวัว ไข่ ถั่ว เป็นต้น ดังนั้น ควรติดตามอาการของทารกหลังจากทารกกินอาหารใหม่ๆเสมอ


สำหรับทารกที่ยังไม่กินอาหารเสริม ควรให้นมแม่หรือนมผสมอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาในช่วงแรกเริ่มของชีวิต แต่ถ้าทารกเริ่มกินอาหารเสริม ควรให้อาหารที่มีสารอาหารสมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับอายุของทารก และติดตามอาการของทารกอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่าทารกสามารถย่อยสลายและดูดซึมอาหารได้ถูกต้องหรือไม่

Reference

 1. “The effects of early nutritional interventions on the development of atopic disease in infants and children: A systematic review” by Hageman et al. (2019). URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1081120618301411
 2. “Dietary protein and amino acid requirements in early life: Effects on growth and development” by Pencharz and Ball (2011). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3291965/
 3. “Early nutrition programming of long-term health” by Gluckman et al. (2008). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2585731/
 4. “Breastfeeding and the risk of allergy: A meta-analysis” by Kramer and Kakuma (2012). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3500100/
 5. “Intestinal microbiota, probiotics and prebiotics in inflammatory bowel disease” by Guarner and Malagelada (2003). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1773686/