พ่อแม่ต้องทำงาน ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกน้อย ทำยังไง

พ่อแม่ต้องทำงาน ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกน้อย ทำยังไง

การทำงานและการเลี้ยงลูกน้อยเป็นภาระทางกายและจิตใจที่มีความท้าทายสูง และไม่ใช่สิ่งที่คุณแม่ควรทำเองได้ทั้งหมด หากคุณแม่ต้องทำงานไม่มีเวลาเลี้ยงลูกน้อย อาจใช้บริการการดูแลเด็กโดยผู้ดูแลเด็กอื่น ๆ ได้ เช่น คนดูแลเด็กในครัวเรือน คนดูแลเด็กในศูนย์พักเด็ก หรือเชิงพาณิชย์ เช่น เดย์แคร์ ซึ่งสามารถช่วยดูแลลูกของคุณแม่ได้ในเวลาที่คุณแม่ต้องทำงาน


โดยคุณแม่ควรระบุความต้องการและความเห็นของคุณแม่เองให้กับผู้ดูแลเด็กที่คุณเลือก เพื่อให้มั่นใจว่าลูกน้อยจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ส่วนผู้ดูแลเด็กให้รับผิดชอบที่จะดูแลลูกน้อยในเวลาที่คุณแม่ต้องทำงาน และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการพัฒนาของลูกน้อยในทุกๆ ด้าน


นอกจากนี้ คุณแม่ยังสามารถจัดเตรียมตัวเองและลูกน้อยให้พร้อมสำหรับการแยกตัวจากกันเมื่อมีเวลาทำงาน เช่น จัดเตรียมอาหารและนมผสมล่วงหน้า ฝึกทำอาหารและเตรียมเสื้อผ้าสำหรับลูกน้อย  โดยคุณแม่ยังสามารถใช้เวลาว่างเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยได้อีกด้วย เช่น การอ่านเล่มหนังสือเล็กๆ ให้กับลูกน้อย การเล่นเกมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของลูกน้อย และการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับลูกน้อย


สุดท้ายนี้ คุณแม่ควรระมัดระวังตนเองและไม่ลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วย เพื่อให้คุณแม่มีความสุขและพร้อมในการดูแลลูกน้อยในระยะยาว 

Reference

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7317336/ (2020)
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6363778/ (2019)
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31598733/ (2019)
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30332844/ (2018)
  5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210832717304175 (2017)