อาหารอันตรายที่ห้ามกินในช่วงการตั้งครรภ์

อาหารอันตรายที่ห้ามกินในช่วงการตั้งครรภ์

การเลี้ยงลูกในครรภ์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสม ย่อมส่งผล กระทบต่อสุขภาพของลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ได้ คุณแม่ควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณสารอาหารสูงและคุณภาพดีเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกในครรภ์  เนื่องจากมีอาหารบางอย่างที่อันตรายที่คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรกิน ซึ่งจะมีอาหารประเภทไหนบ้าง มีดังต่อไปนี้

 1. ปลาบางชนิด
  เมื่อลูกน้อยอยู่ในครรภ์ การบริโภคปลาบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของทารก เพราะปลาบางชนิดมีปริมาณปิโตรเลียมสูง ซึ่งเป็นสารเคมีที่อาจเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของทารก อย่างไรก็ตาม ปลาชนิดอื่นๆ ที่มีปริมาณปิโตรเลียมต่ำ สามารถบริโภคได้ปกติ
 2. อาหารทะเลชนิดต่างๆ
  การบริโภคอาหารทะเลชนิดต่างๆ อาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อย โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีประวัติแพ้อาหารทะเล นอกจากนี้ อาหารทะเลส่วนใหญ่มักมีปริมาณโมเลกุลประเภทไดโอกซินสูง เมื่อร่างกายของคุณแม่ไม่สามารถขับของเสียได้สมบูรณ์ออกจากร่างกายได้ โมเลกุลประเภทนี้อาจเข้าสู่ร่างกายของลูกน้อยและทำลายเนื้อเยื่อสมองและต่อมประสาท ทำให้เกิดภาวะพิการทางสมองและการพัฒนาทางกายภาพของลูกน้อยช้าลง
 1. เนื้อสัตว์ที่ไม่สุกเต็มที่
  การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกเต็มที่ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของแม่และลูกน้อย เนื่องจากอาจมีแบคทีเรีย และไวรัสที่อยู่ในเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกเต็มที่ สามารถทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ ทำให้แม่และลูกน้อยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
 2. ผลไม้และผักที่ไม่ล้างสะอาด
  การบริโภคผลไม้และผักที่ล้างไม่สะอาดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของแม่และลูกน้อย ซึ่งอาจมีเชื้อโรคและแบคทีเรียติดมากับผลไม้และผัก ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
 3. อาหารแห้งและอาหารที่หมดอายุ
  การบริโภคอาหารแห้งและอาหารที่หมดอายุ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อย อาหารแห้งและอาหารที่หมดอายุมักจะมีเชื้อโรคและแบคทีเรีย ที่อาจทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ นอกจากนี้ อาหารที่หมดอายุอาจมีสารพิษหรือสารเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อย


สำหรับการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรให้ความสำคัญในช่วงการตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูกน้อยและสุขภาพของคุณแม่ด้วย คุณแม่ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์ และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่อันตรายต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในช่วงการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Reference

 1. “Pregnancy and Listeria monocytogenes: A Review of Recent Risk Assessments” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6465583/
 2. “Maternal dietary intake of vitamin D during pregnancy and risk of recurrent wheeze in children at 3 years” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6409006/
 3. “Caffeine intake during pregnancy and risk of fetal growth restriction: a meta-analysis” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6437395/
 4. “Effects of High Intake of Fish with High Mercury Levels on Cardiovascular Health and Fetal Development: A Review” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6306625/
 5. “Impact of consumption of sugary food and drinks during pregnancy on maternal and child health: A systematic review” (2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7074914/