อาหารที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรงดไว้ก่อน

อาหารที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรงดไว้ก่อน

คุณแม่ตั้งครรภ์ควรงดการรับประทานอาหารที่มีปริมาณสารอาหารสูงและมีคุณภาพที่ดีเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารกและสุขภาพของแม่ท้องเอง ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของทารกและสุขภาพของแม่ท้อง ดังนี้

 • เนื้อสัตว์ที่ไม่สุกและเนื้อสัตว์ที่ไม่ถูกทำความสะอาดอย่างเหมาะสม อาหารประเภทนี้อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์
 • อาหารที่มีส่วนผสมของสารเคมีอันตราย เช่น สีผสมอาหารหรือสารกันบูด ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการเป็นพิษในทารกและคุณแม่
 • อาหารประเภทนี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติในการทำงานของเซลล์และระบบการทำงานภายในของทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์
 • อาหารที่มีปริมาณสูงของธาตุเหล็ก อาหารประเภทนี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการดูดซึมธาตุเหล็กเกินไปในร่างกายของทารกและคุณแม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง และเป็นอันตรายต่อทั้งทารกและคุณแม่ตั้งครรภ์
 • อาหารที่มีปริมาณสูงของปิโตรเลียม อาหารประเภทนี้อาจเป็นอันตรายต่อทารกและคุณแม่ เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสารเคมีที่อาจเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของทารก
 • อาหารที่มีปริมาณสูงของกาแฟและน้ำชา อาหารประเภทนี้อาจทำให้เกิดการระคายเคือง และความไม่สบายในท้อง เนื่องจากกาแฟและน้ำชามีสารก่อปฏิกิริยาที่อาจกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและระบบทางเดินอาหาร
 • อาหารที่มีปริมาณสูงของสารตะกั่ว อาหารประเภทนี้อาจเป็นอันตรายต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของทารก และอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงในทารก
 • อาหารที่มีปริมาณสูงของสารปรุงแต่ง เช่น เกลือ น้ำมันและน้ำตาล ควรลดการบริโภค เนื่องจากอาหารประเภทนี้อาจทำให้เกิดภาวะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในคุณแม่ตั้งครรภ์
 • อาหารที่มีปริมาณสูงของสารกลุ่มอื่นๆ เช่น สารกันบูด เกลือ ผงชูรส และสารปรุงแต่งอื่นๆ อาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทารกและสุขภาพของคุณแม่


อย่างไรก็ตาม  การอยู่ระหว่างตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตใจมาก เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของทารกและคุณแม่ ควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณสารอาหารสูงและคุณภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

Reference

 1. “The Impact of Physical Activity and Sedentary Behavior on Depression during Pregnancy: A Prospective Study” (2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7702722/
 2. “The Role of Omega-3 Fatty Acids in Pregnancy” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6205835/
 3. “Effect of Vitamin D supplementation during pregnancy on maternal and neonatal outcomes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6369403/
 4. “Impact of maternal diet on human milk composition and neurological development of infants” (2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7355386/
 5. “Dietary intake of vitamin B12 during pregnancy and maternal and fetal blood concentrations” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6205834/