แม่ตั้งครรภ์อยากทานน้ำผลไม้อย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

แม่ตั้งครรภ์อยากทานน้ำผลไม้อย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

การรับประทานน้ำผลไม้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เพราะน้ำผลไม้เป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาของลูกน้อยในครรภ์ เดี๋ยวมาดูข้อควรระวังในการทานน้ำผลไม้สำหรับแม่ท้องดังนี้ค่ะ

 1. กินในปริมาณน้อย
  คุณแม่ตั้งครรภ์ควรเลือกน้ำผลไม้ที่มีปริมาณน้อย เช่น ส้ม มะละกอ แตงโม และสับปะรด เพราะน้ำผลไม้ที่มีปริมาณน้อยจะมีน้ำตาลและแคลอรี่น้อยกว่าน้ำผลไม้ที่มีปริมาณมาก
 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและแคลอรี่สูง
  น้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลและแคลอรี่สูง เช่น กล้วย ส้มโอ จะทำให้ความต้องการพลังงานของคุณแม่เพิ่มขึ้นและอาจทำให้เกิดน้ำหนักเกินไป
 3. น้ำผลไม้แบบสด
  การรับประทานน้ำผลไม้ที่อบแห้งจะมีปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่สูง ในขณะที่การรับประทานน้ำผลไม้สดจะมีปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่ต่ำกว่า
 4. ไม่กินคู่กับอาหารที่มีโปรตีนสูง
  การรับประทานน้ำผลไม้เป็นอาหารคู่กับอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ยิ่งไปกว่านั้น อาหารที่มีโปรตีนสูงอาจทำให้กระเพาะอาหารของคุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานหนักขึ้น ซึ่งอาจทำให้มีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน ดังนั้น แนะนำให้คุณแม่รับประทานน้ำผลไม้เป็นอาหารว่างก่อนหรือหลังอาหารหลัก
 1. หลีกเลี่ยงน้ำผลไม้ที่มีสารเคมี
  การรับประทานน้ำผลไม้ที่มีสารเคมี เช่น ยารักษาแมลง สารป้องกันเชื้อรา หรือสารปรับปรุงสีอาหารอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์
 2. ล้างผลไม้ก่อนรับประทาน
  การล้างผลไม้ก่อนรับประทานจะช่วยลดการสะสมของสารพิษหรือสารเคมีที่อาจติดมากับผลไม้
 3. กินในปริมาณที่เหมาะสม
  คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรับประทานน้ำผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม และไม่ควรรับประทานน้ำผลไม้เกินกว่าปริมาณที่แนะนำเพราะอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์


ทั้งนี้ การรับประทานน้ำผลไม้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม คุณแม่ควรรับประทานน้ำผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำผลไม้ที่มีสารเคมีหรือปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่สูง เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายและทารกในครรภ์จะได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพ

Reference

 1. “Effects of Prenatal Nutrition on Fetal Growth and Development: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6723446/
 2. “The Benefits and Risks of Exercise During Pregnancy” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6563264/
 3. “The Effect of Stress on Pregnancy Outcome” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6543885/
 4. “The Relationship Between Maternal Mental Health and Infant Development” (2016) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4918387/
 5. “The Role of Nutrition in Fetal Brain Development” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6563261/