แม่ตั้งครรภ์กินอาหารอย่างไรให้เพียงพอต่อลูกน้อย

แม่ตั้งครรภ์กินอาหารอย่างไรให้เพียงพอต่อลูกน้อย

การกินอาหารเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงตั้งครรภ์ เพราะสารอาหารที่คุณแม่กินเข้าไปจะเป็นแหล่งโอกาสสำหรับลูกน้อยในการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างแข็งแรง ดังนั้น นี่คือบางข้อควรระวังในการกินอาหารสำหรับคุณแม่

 1. อาหารที่หลากหลายและมีประโยชน์
  แม่ตั้งครรภ์ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย เช่น ผัก ผลไม้ และอาหารที่มีไขมันไม่เกินปริมาณที่เหมาะสม ควรเลือกอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ปลา ไก่ ถั่ว และผลิตภัณฑ์นม และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปรตีนต่ำ และอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง เช่น อาหารจานเดียว ขนม และเครื่องดื่มหวาน
 2. รับประทานอาหารทุกมื้อ
  แม่ตั้งครรภ์ควรรับประทานอาหารทุกมื้อเพื่อให้ได้สารอาหารที่เพียงพอต่อลูกน้อย ไม่ควรข้ามมื้ออาหาร และควรรับประทานอาหารเช้าให้เพียงพอเพราะมีผลต่อการทำงานในการย่อยอาหารและความต่อเนื่องของระบบย่อยอาหาร
 3. อาหารเสริม
  การรับประทานอาหารที่หลากหลายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ คุณแม่ควรรับประทานอาหารเสริม เช่น วิตามินและแร่ธาตุ เพื่อให้ได้สารอาหารที่เพียงพอต่อลูกน้อย แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริม เพราะอาหารเสริมบางชนิดอาจมีผลข้างเคียงหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่แม่กำลังรับประทาน
 1. ควรดื่มน้ำเพียงพอ
  การดื่มน้ำเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่ เพราะน้ำเป็นส่วนสำคัญของร่างกายและเป็นสารที่ช่วยในการขับถ่ายสารต่างๆ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันหรือตามคำแนะนำของแพทย์
 2. ลีกเลี่ยงอาหารไม่สะอาด
  คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัย เช่น อาหารจานเดียว อาหารจานเสิร์ฟ อาหารตามถนน และอาหารที่ไม่สดไม่ดี
 3. ควรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพและช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายในช่วงตั้งครรภ์ แต่ต้องระวังไม่ให้มีการเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรืออันตรายสำหรับทารกในครรภ์


สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพปกติและไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ อาจสามารถรับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่สูงกว่าปกติได้ เพราะการตั้งครรภ์จะทำให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น แต่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันภาวะที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ


ในทางกลับกัน การไม่รับประทานอาหารเพียงพอสำหรับลูกน้อยในช่วงครรภ์อาจทำให้ลูกน้อยมีน้ำหนักต่ำหรือเกิดภาวะสุขภาพที่ไม่ดี เช่น ภาวะสมองหลอดเลือดเล็ก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของทารกในอนาคต ดังนั้น คุณแม่ควรให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารที่เพียงพอและควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์

Reference

 1. “The Impact of Social Media on Mental Health: A Systematic Review” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6517490/
 2. “Machine Learning for Medical Diagnosis: History, State of the Art and Ethical Implications” (2020) – https://arxiv.org/abs/2007.14319