การเพิ่มน้ำนมโดยการนวดเต้านม

การเพิ่มน้ำนมโดยการนวดเต้านม

ในยุคปัจจุบันผู้คนเริ่มหันกลับมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการนวดเต้านมโดยเฉพาะในกลุ่มคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ประสบกับปัญหาน้ำนมไม่ไหล น้ำนมน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูก ถือเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ ทั้งที่มีความตั้งใจแต่แรกว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง จำต้องหันไปพึ่งพานมผงอย่างน่าเสียดาย การนวดเต้านมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่หวังว่าจะทำให้คุณแม่กลับมาทำหน้าที่แม่ได้อย่างสมบูรณ์ และไม่ต้องพึ่งพานมผงอีกต่อไป


“การนวด” เป็นศาสตร์มหัศจรรย์และเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ควรได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษาและสืบทอดศาสตร์กันในวงกว้าง นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสืบมา การนวดจึงปรากฏให้เห็นในแทบทุกทวีปของโลกเป็นการบำบัดที่เอาใจใส่ทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ การนวดที่ดีต้องทำอย่างตั้งใจมีความรักและเมตตา ใส่จิตใจลงไปในขณะที่นวดด้วยจังหวะและการลงน้ำหนักมือ เป็นไปตามความรู้สึกของผู้นวด ผู้ทำการนวดที่ดีจะมีมืออุ่นหรือพลัง “ซี่” ถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้สำหรับการนวดเต้านมนั้น ในทางการแพทย์มีวิธีการหลากหลาย ตั้งแต่ราคาต่ำไปจนถึงราคาสูง แต่วีธีการที่ง่าย สะดวก ประหยัด และปลอดภัย ซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติได้คือ การนวดด้วยมือ


การนวดเต้านมเป็นวิถีที่ใช้เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมให้ลูกด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยที่ตรวจสอบและรับรองแนวคิดนี้ในมนุษย์ ดังนั้นการนวดเต้านมเพื่อเพิ่มน้ำนมไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการแพทย์ และไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประโยชน์ของวิถีนี้


หากคุณแม่มีความสนใจในการเพิ่มน้ำนมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการให้นมลูก คุณแม่ควรพูดคุยและปรึกษากับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตนมหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อขอคำแนะนำและการดูแลที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์ของคุณแม่และลูกน้อย

Reference

https://www.gotoknow.org/posts/549953