วิธีเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็ก

วิธีเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็ก

การสร้างสมาธิให้กับเด็กเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาทางสมองของเด็ก  เพราะเด็กบางคนมีสมาธิดีแต่กำเนิดก็จริงอยู่ แต่ถ้าได้รับการฝึกปฏิบัติด้วย ก็จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์  นี่คือเทคนิคที่สามารถใช้เพื่อช่วยเด็กในการพัฒนาทักษะสมาธิ

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  สร้างพื้นที่ที่เงียบสงบและปลอดจากสิ่งกีดขวาง หรือสร้างส่วนกลางที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมการสมาธิ
 2. สร้างระเบียบวินัย
  สร้างระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับเด็ก เช่น เวลาที่ต้องนั่งสมาธิ หรือกฎเกณฑ์ในการเล่นหรือใช้สื่อ
 3. ใช้เทคนิคการหายใจ 
  สอนเด็กวิธีการหายใจลึกๆ และการหายใจอย่างช้าๆ เพื่อช่วยให้เด็กผ่อนคลายและเพิ่มความสัมพันธ์กับร่างกาย
 4. ใช้เกมหรือกิจกรรมสมาธิ 
  เลือกใช้เกมหรือกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เช่น การใช้เครื่องมือช่วยสมาธิหรือการทำโยคะสำหรับเด็ก
 5. สนับสนุนการฝึกสมาธิทุกวัน 
  สร้างนโยบายที่เป็นระยะยาวในการสนับสนุนการฝึกสมาธิให้กับเด็กทุกวัน อาจมีการกำหนดเวลาที่ต้องฝึกสมาธิหรือเขียนบันทึกการฝึกสมาธิเพื่อให้เด็กเริ่มฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง
 1. ใช้เทคโนโลยีช่วย 
  มีแอปพลิเคชันสมาธิที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่สามารถใช้ในการฝึกสมาธิได้อย่างสนุกสนาน เช่น แอปพลิเคชันสมาธิสำหรับเด็ก
 2. ให้การตอบรับและพลังบวก 
  สร้างการตอบรับบวกต่อพฤติกรรมการฝึกสมาธิของเด็ก ส่งเสริมและชื่นชมการพยายามของเด็กทุกครั้งที่พวกเขาพยายามฝึกสมาธิ
 3. ใช้เรื่องราวหรือการเล่าเรื่อง 
  เล่าเรื่องเพื่อสร้างสถานการณ์ที่เด็กสามารถฝึกสมาธิได้อย่างมีความสนุกสนาน เช่น เล่าเรื่องน้องหมาที่นั่งสมาธิใต้ต้นไม้
 4. สร้างการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
  นำเสนอกิจกรรมสมาธิที่น่าสนใจและท้าทายเพื่อสร้างความสนใจให้กับเด็ก เช่น การใช้เกมส์หรือการทำภาพวาดร่วมกับการฝึกสมาธิ
 5. รับรู้ความต้องการและความสนใจของเด็ก
  ให้ความสนใจของเด็กแต่ละคนต่างกัน คุณสามารถสอบถามเด็กเกี่ยวกับความชอบและสิ่งที่ต้องการเพื่อฝึกสมาธิ อาจมีเทคนิคหรือกิจกรรมที่น่าสนใจและเหมาะสมสำหรับเด็ก เช่น การฝึกสมาธิผ่านการทำภาพวาด การนั่งสมาธิในท่าที่เด็กชื่นชอบ เช่น ท่าสัตว์ หรือการใช้เพลงหรือเสียงเพื่อช่วยในการสร้างสมาธิ

11. เป็นกำลังใจและสนับสนุน 
การสนับสนุนและเป็นกำลังใจอย่างต่อเนื่องในการฝึกสมาธิ อย่างเช่น ชมเด็ก เมื่อพวกเขาทำได้ดี

 1. ให้การตอบรับและประเมิน
  ให้การตอบรับเมื่อเด็กฝึกสมาธิ โดยให้ชี้แจงว่าพวกเขาทำได้ดีและประสบความสำเร็จในการฝึกสมาธิ และทำการประเมินและสังเกตพฤติกรรมการฝึกสมาธิของเด็กเพื่อให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของพวกเขา
 2. สร้างกิจกรรมสมาธิในชีวิตประจำวัน 
  ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าการฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมแยกต่างหาก แต่สามารถทำได้ในกิจวัตรประจำวัน เช่น การทำสมาธิในขณะที่กินอาหารหรือการทำงานบ้าน
 3. ให้การสนับสนุนจากครอบครัว
  ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกสมาธิของเด็กในบ้าน โดยสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและดึงดูดใจเด็กในการฝึกสมาธิ

Reference

https://weloveshareandcare.blogspot.com/2016/08/10.html

https://www.fenifuture-education.com/post/%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%81%E0%B9%86%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D-%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98-%E0%B9%83%E0%B8%AB-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A7-%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%84-%E0%B8%94