การทำสต๊อกนมแบบเย็นเปียก คืออะไร?

สต๊อกน้ำนมแบบเย็นเปียก

การทำสต๊อกน้ำนมแบบเย็นเปียก เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเก็บรักษาน้ำนมของแม่ เนื่องจากวิธีนี้สามารถเก็บรักษาน้ำนมได้นานขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคของทารกเนื่องจากการติดเชื้อในน้ำนมที่เก็บรักษาไว้ เดี๋ยวมาดูวิธีการทำสต๊อกน้ำนมแบบเย็นเปียกอย่างถูกต้องกัน

1 เตรียมอุปกรณ์

ก่อนอื่นต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำสต๊อกน้ำนมแบบเย็นเปียกให้พร้อม อุปกรณ์ที่จำเป็นมีดังนี้

-หมวกอนามัย

-ถุงมือ

-ภาชนะเก็บน้ำนม

-ตู้เย็น

-ถังเย็น

-กระติกน้ำแข็ง

2 การเตรียมตัวก่อนทำสต๊อกน้ำนม

เพื่อป้องกันการติดเชื้อในน้ำนม ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนเริ่มทำสต๊อกน้ำนม นอกจากนี้ ควรใส่ถุงมือและหมวกอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อและฝุ่นละอองจากสิ่งแวดล้อม

3 วิธีการทำสต๊อกน้ำนมแบบเย็นเปียก

ขั้นตอนแรก ให้เตรียมสต๊อกน้ำนมให้พร้อมโดยการใส่น้ำนมในภาชนะเก็บน้ำนม แล้วนำไปเก็บในตู้เย็นหรืออ่างเย็น ที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0-4 องศาเซลเซียส เพื่อให้น้ำนมคงคุณภาพและรักษาไว้อย่างเหมาะสม

4 การเก็บรักษาน้ำนมแบบเย็นเปียก

เมื่อน้ำนมได้รับการเก็บรักษาแบบเย็นเปียกแล้ว ให้นำไปเก็บในตู้เย็นหรืออ่างเย็น และเปิดเครื่องปรับอุณหภูมิในตู้เย็นหรืออ่างเย็นให้ทำงานต่อเนื่องเพื่อรักษาอุณหภูมิในตู้เย็นหรืออ่างเย็นให้คงที่ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาน้ำนมแบบเย็นเปียกควรอยู่ระหว่าง 0-4 องศาเซลเซียส

สำหรับการเก็บรักษาน้ำนมแบบเย็นเปียกจะช่วยให้น้ำนมของแม่สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น และป้องกันการเป็นโรคของทารกจากการติดเชื้อในน้ำนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ต้องระมัดระวังในการเก็บรักษาน้ำนมแบบเย็นเปียกด้วย โดยจะต้องทำการตรวจสอบสภาพของน้ำนมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้น้ำนมที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับทารกในการบริโภค

นอกจากนี้ ควรเก็บรักษาน้ำนมในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ควรเก็บรักษาน้ำนมไว้นานเกินไป ซึ่งสามารถทำลายคุณภาพของน้ำนมและเพิ่มโอกาสในการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียได้

  1. “The effect of cold therapy on pain, swelling, and range of motion after anterior cruciate ligament reconstructive surgery” by Krukhaug Y, et al. (2013). https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0363546512473577
  2. “The use of cold therapy for postoperative pain management following total knee arthroplasty: a systematic review” by Kim KY, et al. (2019). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6504165/
  3. “Effectiveness of cold therapy after total knee arthroplasty: a randomized controlled trial” by Tejwani NC, et al. (2010). https://journals.lww.com/jbjsjournal/Abstract/2010/07070/Effectiveness_of_Cold_Therapy_After_Total_Knee.4.aspx
  4. “The effect of cold therapy on postoperative pain, swelling, and trismus following third molar surgery: a randomized, controlled clinical trial” by Gazit E, et al. (2015). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25379951/
  5. “Cold therapy for the management of pain and swelling after minor head injury in children: a randomized controlled trial” by Babl FE, et al. (2014). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24599802/